PERMAKULTUR
PERMAKULTUR DESIGNKURS
72 timer grunnkurs
9. - 13. juni og 17. -21. august 2011 på Vestvågøy, Lofoten
I to tidsrom vil vi sommeren 2011 arrangere et sertifikatgivende permakulturkurs på Vestvågøy i Lofoten.
Kurset gir opplæring i en bevisst bruk av økologiske prinsipper på alt fra små hageinngrep til matproduksjon og bydelsplanlegging.
Permakultur brukes i dag over hele verden og det 72-timers sertifikatgivende kurset har det samme grunninnholdet overalt.
Kursledere vil være to personer fra organisasjonen ”Change the World” i samarbeid med Jan Bang som diplomholder og ansvarlig lærer.
I tillegg vil lokale foredragsholdere dele sine kunnskaper om enkelte tema som er spesielt knyttet til vår region.
Undervisningen blir på norsk.
Kurset er godkjent av Norsk Permakulturforening og Nordisk Permakultur Institutt.
Detaljer i programmet vil kunne endres innen kursstart, dersom det skulle vise seg å være formålstjenlig for kurset som helhet.

Hva er Permakultur?
Permakultur er definert som den bevisste bruken av økologiske prinsipper for å skape bærekraftige og produktive livsmiljøer.
Permakultur gir et konkret planleggings- og handlingsverktøy for å sikre miljøforsvarlighet i enhver sammenheng.
Sentralt i permakultur står mulighetene til dyrking og å dekke grunnleggende menneskelige behov med minst mulig ressursbruk. Permakultur søker å skape optimale vekselvirkninger mellom planter, dyr, bygninger og infrastrukturer (vann, energi, kommunikasjonssystemer). Gjennom studier av naturlige systemer, erfaringer nedfelt i tradisjonelle landbruksmetoder, samt moderne vitenskap og teknikk, arrangeres alle elementer nøye i forhold til hverandre og landskapet så det skapes systemer som er både økologisk og økonomisk bæredyktige.

Kurset vil gi en grundig innføring i blant annet følgende temaer.
Permakultur - etikk og filosofi og prinsipper
Økologisk bygging
Site design med praktisk oppgave
Jordsmonn, gartneri og jordbruk
Økologi og resurser i fjæresonen og i sjøen
Vann, vannrensing
Samfunnsbygging (bl.a kommunikasjon, konflikthåndtering konsensus)
Økosamfunn (bl.a. økolandsbyer og Transition towns)
Kretsløpsøkonomi (bl.a pengesystemer, LETS og bytteringer)
Bærekraftig teknologi
Energikilder
Bioregioner

program PERMAKULTURKURS

HOVEDKURSHOLDERE

Claudio Madaune
Tlf: 35042466 / 48242556 ecoaldeasnsa@ecovillage.org , claudio@world-changers.org , www.world-changers.org
Claudio er utdannet geograf og har jobbet i mer enn 15 år med praktisk arbeid og undervisning innen permakultur-design og utvikling av økolandsbyer. Han tok designkurs i permakultur med Max Lindegger i Norge i 1993. Han har vært involvert i oppstarten av ulike prosjekter innen bærekraftighet og bevaring av naturressurser i forskjellige land. Han var grunnleggeren av den første økolandsbyen i Colombia. Denne landsbyen i Darien-regnskogen, hvor han bodde i ti år, var også en av de første økolandsbyer i Latin-Amerika.
Claudio var representant i eksekutivrådet i ENA (Ecovillage Network of the Americas) for den nordlige delen av Sør-Amerika og er nå leder i ENAs rådgivende komite. Han er en nettverksbygger mellom grasrotbevegelser over hele verden. Han har bodd en periode i Hurdalsjøen Økologiske Landsby i Akershus. Han har undervist mange permakulturkurs i Norge og Latin-Amerika (Chile, Colombia,
Puerto Rico og Bolivia). For tiden er han medarbeider i den norske organisasjonen "Change the World" (Forandre verden) og leder utviklingen og gjennomføringen av prosjektet "Telemark Inspirasjonssenter for Bærekraftig Utvikling".

Mauricio Deliz
Tlf: 93 05 58 28 mdeliz@online.no mauricio@world-changers.org , www.world-changers.org
Mauricio er utdannet dataingeniør med studier i antropologi og sosialgeografi. Han har i tillegg kurs i “Miljø- og energiplanlegging” og “Internationale utviklingsstudier” ved Universitetet i Oslo. Han tok designkurs i permakultur med Max Lindegger i Norge i 1993 og videregående kurs med David Holmgren i Sverige i 1995. Han har jobbet i mer enn 15 år med praktisk arbeid og undervisning innen permakulturdesign i økolandsbyer i Norge og Latin-Amerika.
Mauricio var formelt ansvarlig for et permakultur-forskningsfelt ved Geitemyra skolehage i Oslo i flere år. Han har vært involvert i organiseringen av flere internasjonale arrangementer rundt permakultur og bærekraftighet. Han har også drevet med opplæring og det å skape selvstendighet for folk på grasrotnivå. Han har tatt "Transition Town-kurs" i London og i Ne derland http://www.world- changers.org/href og er nå med i den europeiske lærergruppen for Transition Town-bevegelsen. Han er godkjent som underviser i todagers-kurset i Transition Town. Han er også leder av organisasjonen "Change the World" i Oslo.

ANSVARLIG FOR KURSET
Jan Bang
www.permakultur.no/009.shtml , www.okosamfunn.no/styret.html
Jan Bang er diplomholder i permakultur og styremedlem i Norsk Permakulturforening. Han er også styreleder i Kilden Økosamfunn og tidligere leder av Norsk Permakulturforening. Han har holdt kurs i Permakultur og skrevet bøkene «Ecovillages». og «Growing Eco-communities - practical ways to create sustainability».
Jan har siden han studerte i England vært opptatt av økologi og sjølberging. Han har i perioder bodd i kibbutz og holdt permakulturkurs i Israel. Nå bor han på Jevnaker og arbeider for Solborg og camphillbevegelsen der. Jan er sterkt opptatt av hvordan permakultur som system skal styrke seg i
Norge og bli bærekraftig og sterk gjennom kvalitetsikring av alle ledd.

I tillegg til disse tre vil vi bruke foredragsholdere fra regionen på enkelte tema.

Navn og tema presenteres senere !

Stedet
Kurset holdes på Storford Gård, Steineveien, på Vestvågøya i Lofoten. På gården er katosk kapell og to polske munker.
Hit reiser man med fly til Leknes, evt med fly til Evenes og bil/buss til Leknes, eller med hurtigruta til Stamsund.
Teori og overnatting /bespisning vil finne samme sted.
Praktisk utendørsarbeide vil finne sted litt lengre bort i vegen, på et delvis nedlagt småbruk.

Kursavgiften
Kursavgiften er 5500,- for hele kurset (begge økter). Kursavgiften vil inkludere lunsj og middag alle kursdager. Overnatting betales separat for dem som ønsker å overnatte. Man anbefaler å være innkvartert da samtaler og samvær utenom foredragene gjerne blir spesielt givende. Studenter og trygdede vil kunne tilbys rabatt.
Om man ønsker å delta på kun én av kursbolkene er dette mulig, men man vil da ikke få sertifikat.
90 % tilstedeværelse på kurset kvalifiserer til sertifikat.

Løpende påmelding for kursdel 2. man betaler 2750.- eller om man er student/går på trygd er kursavgift kr 1500.-Mer om Permakultur
Hjemmesiden til Norsk Permakulturforening :
www.permakultur.no
Video om permakultur :
www.permacultureplanet.com/videos.html
Info og permakulturlinker på engelsk :
attra.ncat.org/attra-pub/perma.html
En essensiell dokumentar om matforsyning her :
www.viddler.com/explore/PermaScience/videos/4/
Change the World :
www.world-changers.org

Ytterligere informasjon og påmelding:
Kontakt Ragnhild Lie mail: ra.lie@online.no tlf: 90 50 40 01

PERMAKULTUR DESIGNKURS 72 Timer Grunnkurs
9.- 13. juni og 17.- 21. august 2011, Vestvågøy, Lofoten